Kirjoitettu

Kelloarvonnan säännöt

1. Järjestäjä: Tammed Oy, Erkkilänkatu 11 A, 33100 Tampere

2. Osallistumiskelpoisuus: Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunnat tai näiden perheenjäsenet.

3. Kilpailuaika: Kilpailu on voimassa 1.9.–31.12.2014 siten, että kuukauden voimassa oleva kilpailu päättyy kuun loppuun, jonka jälkeen alkaa seuraavan kuun kilpailu. Palkinto arvotaan kuukausittain joka kuun kymmenes päivä. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä viimeisen kilpailukuukauden päättymisen jälkeen.

4. Kuinka osallistua kilpailuun: Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki henkilöt ja yritykset, jotka ovat tilanneet Tammed Oy:n verkkokaupasta vähintään yhden (1) Cederroth-tuotteen. Jokaisella asiakkaalla on yksi arpa.

5. Henkilötietojen käsittely: Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kaikki osallistujien yhteystiedot pysyvät salaisena koko kampanjan ajan.

6. Palkinnot ja niiden arvonta: Kaikkien vähintään yhden (1) Cederroth-tuotteen tilanneiden kesken arvotaan Tommy Hilfiger -kello. Voittaja saa valita joko miesten Tommy Hilfiger Ash-kellon (arvo 199 €) tai naisten Tommy Hilfiger Ainsley-kellon (arvo 179 €). Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Jos voittajaa tai voittajia ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonta suoritetaan sääntöjen mukaisesti puolueettoman ulkopuolisen henkilön valvonnassa.

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu: Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi.

8. Järjestäjän vastuu: Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä.
Arpajaisvero:
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Palkinnon luovutus / julkisuus: Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle mahdollisimman nopeasti.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia: Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.