2022 Tammedin joukkoon liittyi koulutuspäällkön tittelillä Marko Haapaniemi. Marko on toiselta ammatiltaan ensihoitaja, jolla on vuosikymmenten kokemus  ensihoidosta ja ensiavusta.

Ota yhteys Markoon marko.haapaniemi@tammed.fi tai 040-5460674.

Ensiapukoulutukset voidaan järjestää missä vaan, tulemme sinne minne haluat! Olemme saaneet kiitosta työympäristössä ja maastossa toteutettavista harjoituksista. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä ja oppimisen iloa. Toimipaikalla tutustumme tilaajan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Näin voimme kohdentaa kurssin aiheet vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.

Tammed Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyt koulutukset takaavat, että käytössä on aina huipputekniset koulutusvälineet, joilla oppiminen on paitsi hauskaa, mutta myös  tehokasta. Ensiapuharjoitusten laatua voidaan mitata reaaliaikaisesti ja elvytyspalautteen saa heti. Tämä on todellista QCPR:ää.