Tammed tarjoaa ensiapukoulutukset yhteistyössä Treko Oy:n kanssa. Treko Oy on Tamperelainen ensihoidon ammattilaisista koostuva koulutusyhtiö, jonka opettajilla on vuosikymmenten kokemus ensiavusta ja ensihoidosta kentällä.

Trekon laadukkaat kurssit on suunniteltu erityisesti työyhteisöille, järjestöille ja yksityishenkilöille. Kurssien käytännönläheinen lähestymistapa on saanut paljon kiitosta. Kouluttajiemme ammatillinen kokemus tuo toisenlaisen näkökulman esittää asioita. Ensiapukurssiemme sisällöt noudattavat Käypä hoito -suosituksia ja ne ovat yhteneviä SPR:n kurssien kanssa.

Ensiapukoulutukset voidaan järjestää missä vaan, tulemme sinne minne haluat! Olemme saaneet kiitosta työympäristössä ja maastossa toteutettavista harjoituksista. Näin harjoituksiin saadaan reilusti lisää mielekkyyttä, jännitystä ja oppimisen iloa. Toimipaikalla tutustumme tilaajan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Näin voimme kohdentaa kurssin aiheet vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi.

Tammed Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyt koulutukset takaavat, että käytössä on aina huipputekniset koulutusvälineet, joilla oppiminen on paitsi hauskaa, mutta myös  tehokasta. Ensiapuharjoitusten laatua voidaan mitata reaaliaikaisesti ja elvytyspalautteen saa heti. Tämä on todellista QCPR:ää.