Tammedin kautta saat Suomen Punaisen Ristin viralliset EA-kurssit sekä tarkoituksenmukaiset räätälöidyt ensiapukurssit. Kouluttajamme ovat ensihoitoalan ammattilaisia sekä  SPR:n hyväksymiä ensiavun- ja terveystiedon kouluttajia (ETK). Suorituksesta saat valtakunnallisesti hyväksytyn mobiilikortin sekä halutessasi myös muovikortin. Todistus on voimassa kolme vuotta. Suosittuja kurssejamme ovat EA 1 kurssi, EA 2 kurssi ja hätäensiapu-kurssit.

Kysy tarjous: 040-5460674. tai marko.haapaniemi@tammed.fi


Koulutuksemme korkean laadun takaa asiantuntijoidemme pitkä työkokemus ensiavun, terveydenhuollon ja pelastusalan kouluttamisen parissa. Vuosien aikana olemme oppineet tunnistamaan tärkeimmät kehitysalueet ja tuottamaan aitoa ja varmaotteista osaamista koulutettavillemme. Ensiapukurssit voimme toteuttaa kokonaan lähiopetuksena tai nykyaikaisesti verkkoteorian ja harjoituksen yhdistelmäkurssina tai SPR Hätäensiapukurssi 4 t ® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® verkkokursseina.

Koulutuksemme sopii:
• yrityksille, yhteisöille
• julkiselle sektorille, järjestöille
• terveydenhuoltoalan ammattilaisille
• turvallisuusalan yrityksille
• oppilaitoksille

Ensiapukoulutukset

SPR Hätäensiapukurssi 4 t ® , verkkokoulutus

Suorita SPR Hätäensiapukurssi 4 t ® ,verkkokoulutus omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää koska vaan ja jatkaa myöhemmin. Tammedilla verkkokoulutuksen hintaan kuuluu Mini Anne -elvytysnukke.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus on interaktiivinen kokonaisuus teoriaa, monivalintatehtäviä, animaatioita, videoita ja itsenäisesti suoritettavia ensiapuharjoituksia. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus sisältää sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti.

Tällä kurssilla voit myös yhden kerran päivittää voimassa olevan SPR Ensiapukurssi EA 1® – tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -pätevyyden kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Voit ostaa verkkokoulutuksen suoraan tästä.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® , verkkokoulutus

Suorita SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® ,verkkokoulutus omaan tahtiin itselle sopivana aikana. Koulutuksen voi keskeyttää koska vaan ja jatkaa myöhemmin. Tammedilla verkkokoulutuksen hintaan kuuluu Mini Anne -elvytysnukke.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus antaa sinulle laajat ensiaputaidot monissa eri hätäensiapua vaativissa tilanteissa toimimiseen. Opit kattavasti hätäensiavun perusteet ja mm. sairauskohtauksien tunnistamisen ja niiden ensiavun sekä valmiuteen ja varautumiseen, henkiseen ensiapuun sekä terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus on interaktiivinen kokonaisuus teoriaa, monivalintatehtäviä, animaatioita, videoita ja itsenäisesti suoritettavia ensiapuharjoituksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiin, pitää taukoja ja jatkaa siitä mihin jäit.

Tällä kurssilla voit myös yhden kerran päivittää voimassa olevan SPR Ensiapukurssi EA 1® – tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -pätevyyden kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Voit ostaa verkkokoulutuksen suoraan tästä.

SPR Ensiapukurssit lähiopetuksena

Tarjoamme kaikki SPR:n ensiapukurssit, kuten SPR Ensiapukurssi EA 1®, SPR Ensiapukurssi EA 2®, SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t®. Jätä tarjouspyyntö ja kysy lisää, niin katsotaan ensiapukurssi, joka sopii juuri teidän tarpeisiin.

Tarjouspyyntö

Ensiapukoulutuksen sisältö

Kun päivittäiset työtehtävät keskittyvät muihin osa-alueisiin, voi ensiavun osaaminen jäädä taka-alalle. Laadukkailla ensiapukoulutuksillamme päivittyvät ensiaputaidot sekä työpaikan ensiapuvalmius. Säännöllinen kertaus tuo varmuutta tekemiseen ja vahvistaa uskoa omiin taitoihin.

Asiantuntevat kouluttajat

Koulutuspalveluistamme vastaa Tammedin koulutuspäällikkö Marko Haapaniemi. Marko on toiselta ammatiltaan ensihoitaja, jolla on vuosikymmenten kokemus  ensihoidosta ja ensiavusta. Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ensiavun vankkoja asiantuntijoita. Vuosien aikana kertynyt kokemus ensiavun ja -hoidon toimijoina sekä kouluttajina on tuonut meille syvää ymmärrystä aihepiiristä. Kartoitamme asiakkaan tarpeita ja kehitämme kunkin kurssitettavan osaamista tämän omista lähtökohdista käsin. Toteutamme koulutukset pienryhmissä. Pienessä porukassa oppiminen on tehokkainta ja pääsemme keskittymään tekemiseen heti ensi minuuteilta.

Kysy lisää: marko.haapaniemi@tammed.fi tai 040-5460674.

Ensiapukoulutus työpaikallenne?

Ensiapukoulutus Tampereella, Pirkanmaalla vai ensiapukoulutus Helsingissä tai Turussa? Koulutuksemme eivät ole sidottuja tiettyyn paikkaan. Tulemme kouluttamaan paikan päälle sinne, missä meitä tarvitaan.

ERC-standard

Noudatamme  ensiapukoulutuksissamme aina ajantasaista Euroopan elvytysneuvosto ERC:n standardia sekä Käypä hoito -suosituksia. Tämä varmistaa sen, että opetamme uusimman tiedon ja tutkimuksen mukaisesti.

Työpaikan ensiapukoulutuksissa käydään läpi muun muassa:

• Hätätilan tunnistaminen
• Tärkeimmät ensitoimenpiteet
• Tutustuminen työpisteen ensiapuvälineistöön
• Parhaat toimintatavat ja taktiikat hätätilanteissa

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten ensiapukoulutuksissa käydään läpi muun muassa:

• Hätäpotilaan ja tämän elvytystarpeen tunnistaminen
• Tärkeimmät ensitoimenpiteet
• Tutustuminen työpisteen ensiapuvälineistöön
• Parhaat toimintatavat ja taktiikat hätätilanteissa
• Korkealaatuinen simulaatioharjoittelu

 

Lisätietoa: marko.haapaniemi@tammed.fi, +358 3 260 6530, myynti@tammed.fi

Tuotemerkit Tuotemerkit Tuotemerkit Tuotemerkit