Hätätilanteissa nopea reagointi ja oikea-aikaiset toimenpiteet pelastavat ihmishenkiä.

Koulutuksemme korkean laadun takaa asiantuntijoidemme pitkä työkokemus ensiavun, terveydenhuollon ja pelastusalan kouluttamisen parissa. Vuosien aikana olemme oppineet tunnistamaan tärkeimmät kehitysalueet ja tuottamaan aitoa ja varmaotteista osaamista koulutettavillemme. Ensiapukurssit voimme toteuttaa kokonaan lähiopetuksena tai nykyaikaisesti verkkoteorian ja harjoituksen yhdistelmäkurssina.

Koulutuksemme sopii:
• yrityksille, yhteisöille
• julkiselle sektorille, järjestöille
• terveydenhuoltoalan ammattilaisille
• turvallisuusalan yrityksille
• oppilaitoksille

Ensiapukoulutuksen sisältö

Kun päivittäiset työtehtävät keskittyvät muihin osa-alueisiin, voi ensiavun osaaminen jäädä taka-alalle. Laadukkailla ensiapukoulutuksillamme päivittyvät ensiaputaidot sekä työpaikan ensiapuvalmius. Säännöllinen kertaus tuo varmuutta tekemiseen ja vahvistaa uskoa omiin taitoihin.

Asiantuntevat kouluttajat

Koulutuspalveluistamme vastaa Tammedin koulutuspäällikkö Marko Haapaniemi. Marko on toiselta ammatiltaan ensihoitaja, jolla on vuosikymmenten kokemus  ensihoidosta ja ensiavusta. Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ensiavun vankkoja asiantuntijoita. Vuosien aikana kertynyt kokemus ensiavun ja -hoidon toimijoina sekä kouluttajina on tuonut meille syvää ymmärrystä aihepiiristä. Kartoitamme asiakkaan tarpeita ja kehitämme kunkin kurssitettavan osaamista tämän omista lähtökohdista käsin. Toteutamme koulutukset pienryhmissä. Pienessä porukassa oppiminen on tehokkainta ja pääsemme keskittymään tekemiseen heti ensi minuuteilta.

Kysy lisää: marko.haapaniemi@tammed.fi tai 040-5460674.

Ensiapukoulutus työpaikallenne?

Koulutuksemme eivät ole sidottuja tiettyyn paikkaan. Tulemme kouluttamaan paikan päälle sinne, missä meitä tarvitaan.

ERC-standardi

Noudatamme  ensiapukoulutuksissamme aina ajantasaista Euroopan elvytysneuvosto ERC:n standardia sekä Käypä hoito -suosituksia. Tämä varmistaa sen, että opetamme uusimman tiedon ja tutkimuksen mukaisesti.

Työpaikan ensiapukoulutuksissa käydään läpi muun muassa:

• Hätätilan tunnistaminen
• Tärkeimmät ensitoimenpiteet
• Tutustuminen työpisteen ensiapuvälineistöön
• Parhaat toimintatavat ja taktiikat hätätilanteissa

Terveydenhuoltoalan ammattilaisten ensiapukoulutuksissa käydään läpi muun muassa:

• Hätäpotilaan ja tämän elvytystarpeen tunnistaminen
• Tärkeimmät ensitoimenpiteet
• Tutustuminen työpisteen ensiapuvälineistöön
• Parhaat toimintatavat ja taktiikat hätätilanteissa
• Korkealaatuinen simulaatioharjoittelu

 

Lisätietoa: marko.haapaniemi@tammed.fi, +358 3 260 6530, myynti@tammed.fi