Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu 14.1.2010

1. Rekisterinpitäjä

Tammed Oy
PL 298 (Erkkilänkatu 11 A)
33101 TAMPERE
Puh. (03) 260 6530

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kari Kuusisto

3. Rekisterin nimi

Tammed.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tammed -sivuston asiakasrekisteri jonka kautta välitetään sähköisiä tiedotteita Tammed.fi:n verkkopalvelun uutuuksista ja tapahtumista sähköpostiosoitteisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Osoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja ei luovuteta. Lomakkeen lähettäneet ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Tammed Oy:n ulkopuolelle ilman henkilön lupaa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja tarvittaessa muin teknisin toimenpitein kuten salaamalla tiedot.